W3.CSS
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
2021-07-25, Czerwonak - Liga Czerwonak II

Potocki Łukasz
zwycięzca zawodów:
Potocki Łukasz
waga ryb:11510g
płocie
Waga wszystkich,
złowionych ryb:
156350g
karpie
Średnia waga ryb
na jednego zawodnika:
4467g
zawody wędkarskie
Ilość uczestników
tych zawodów:
35

sortuj tabelę według:
- nazwiska - sektora - miejsca w sektorze - wagi
LP
Nazwisko
Sek.
Stan.
Waga
Pkt
1
A
9
8460g
1.0
2
A
1
7835g
2.0
3
A
5
3200g
3.0
4
A
2
3035g
4.0
5
A
3
2945g
5.0
6
A
8
2560g
6.0
7
A
7
2400g
7.0
8
A
4
2150g
8.0
9
A
6
1430g
9.0
1
B
16
4180g
1.0
2
B
11
3625g
2.0
3
B
15
3550g
3.0
4
B
12
3380g
4.0
5
B
18
3075g
5.0
6
B
14
2605g
6.0
7
B
10
1765g
7.0
8
B
17
1630g
8.0
9
B
13
1465g
9.0
1
C
23
7200g
1.0
2
C
27
6680g
2.0
3
C
19
6545g
3.0
4
C
21
5590g
4.0
5
C
25
5395g
5.0
6
C
20
4705g
6.0
7
C
22
4360g
7.0
8
C
24
2920g
8.0
9
C
26
2595g
9.0
1
D
34
11510g
1.0
2
D
31
8145g
2.0
3
D
35
7165g
3.0
4
D
33
5825g
4.0
5
D
29
5060g
5.0
6
D
28
4940g
6.0
7
D
30
4765g
7.0
8
D
32
3660g
8.0
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
WYKRES WYNIKÓW WAGOWYCH
2021-07-25, Czerwonak - Liga Czerwonak
A/1
7835g (2.0)
A/2
3035g (4.0)
A/3
2945g (5.0)
A/4
2150g (8.0)
A/5
3200g (3.0)
A/6
1430g (9.0)
A/7
2400g (7.0)
A/8
2560g (6.0)
A/9
8460g (1.0)
B/10
1765g (7.0)
B/11
3625g (2.0)
B/12
3380g (4.0)
B/13
1465g (9.0)
B/14
2605g (6.0)
B/15
3550g (3.0)
B/16
4180g (1.0)
B/17
1630g (8.0)
B/18
3075g (5.0)
C/19
6545g (3.0)
C/20
4705g (6.0)
C/21
5590g (4.0)
C/22
4360g (7.0)
C/23
7200g (1.0)
C/24
2920g (8.0)
C/25
5395g (5.0)
C/26
2595g (9.0)
C/27
6680g (2.0)
D/28
4940g (6.0)
D/29
5060g (5.0)
D/30
4765g (7.0)
D/31
8145g (2.0)
D/32
3660g (8.0)
D/33
5825g (4.0)
D/34
11510g (1.0)
D/35
7165g (3.0)
GALERIA ZDJĘĆ Z TYCH ZAWODÓW
GALERIA
×