W3.CSS
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
2015-04-26, Czerwonak rz.Warta, Czerwonak

Larkowski Daniel
zwycięzca zawodów:
Larkowski Daniel
waga ryb:6295g
płocie
Waga wszystkich,
złowionych ryb:
86238g
karpie
Średnia waga ryb
na jednego zawodnika:
3317g
zawody wędkarskie
Ilość uczestników
tych zawodów:
26


sortuj tabelę według:
- nazwiska - sektora - miejsca w sektorze - wagi
LP
Nazwisko
Sek.
Stan.
Waga
Pkt
1
A
5
5065g
1.0
2
A
6
3920g
2.0
3
A
10
3115g
3.0
4
A
9
2840g
4.0
5
A
11
2625g
5.0
6
A
7
2510g
6.0
7
A
8
2170g
7.0
8
A
12
1885g
8.0
1
B
17
3280g
1.0
2
B
19
3230g
2.0
3
B
14
3065g
3.0
4
B
13
2815g
4.0
5
B
20
2785g
5.0
6
B
16
2650g
6.0
7.5
B
21
2595g
7.5
7.5
B
18
2598g
7.5
9
B
15
2080g
9.0
1
C
30
6295g
1.0
2
C
29
5505g
2.0
3
C
26
5340g
3.0
4
C
27
4755g
4.0
5
C
28
4530g
5.0
6
C
24
3960g
6.0
7
C
23
2850g
7.0
8
C
25
1990g
8.0
9
C
22
1785g
9.0
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
WYKRES WYNIKÓW WAGOWYCH
2015-04-26, Czerwonak - Liga Czerwonak
A/5
5065g (1.0)
A/6
3920g (2.0)
A/7
2510g (6.0)
A/8
2170g (7.0)
A/9
2840g (4.0)
A/10
3115g (3.0)
A/11
2625g (5.0)
A/12
1885g (8.0)
B/13
2815g (4.0)
B/14
3065g (3.0)
B/15
2080g (9.0)
B/16
2650g (6.0)
B/17
3280g (1.0)
B/18
2598g (7.5)
B/19
3230g (2.0)
B/20
2785g (5.0)
B/21
2595g (7.5)
C/22
1785g (9.0)
C/23
2850g (7.0)
C/24
3960g (6.0)
C/25
1990g (8.0)
C/26
5340g (3.0)
C/27
4755g (4.0)
C/28
4530g (5.0)
C/29
5505g (2.0)
C/30
6295g (1.0)
GALERIA ZDJĘĆ Z TYCH ZAWODÓW