W3.CSS
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
2012-07-21, Kamieniec j.Kamieniec, Kamieniec

Kuczaj Andrzej
zwycięzca zawodów:
Kuczaj Andrzej
waga ryb:9010g
płocie
Waga wszystkich,
złowionych ryb:
136780g
karpie
Średnia waga ryb
na jednego zawodnika:
3697g
zawody wędkarskie
Ilość uczestników
tych zawodów:
37


sortuj tabelę według:
- nazwiska - sektora - miejsca w sektorze - wagi
LP
Nazwisko
Sek.
Stan.
Waga
Pkt
1
A
9
4940g
1.0
2
A
6
4720g
2.0
3
A
8
4000g
3.0
4
A
3
3080g
4.0
5
A
2
2470g
5.0
6
A
5
1660g
6.0
7
A
7
1320g
7.0
8
A
4
1220g
8.0
9
A
1
820g
9.0
1
B
20
9010g
1.0
2
B
15
6240g
2.0
3
B
12
6100g
3.0
4
B
19
5440g
4.0
5
B
18
4990g
5.0
6
B
16
4860g
6.0
7
B
17
4830g
7.0
8
B
14
4320g
8.0
9
B
13
3580g
9.0
1
C
27
5810g
1.0
2
C
24
5030g
2.0
3
C
25
4540g
3.0
4
C
28
4190g
4.0
5
C
29
2720g
5.0
6
C
33
2250g
6.0
7
C
26
1630g
7.0
8
C
30
1540g
8.0
9
C
32
1250g
9.0
10
C
31
840g
10.0
1
D
43
7740g
1.0
2
D
37
7440g
2.0
3
D
36
6740g
3.0
4
D
35
3750g
4.0
5
D
38
2650g
5.0
6
D
41
2440g
6.0
7
D
42
1560g
7.0
8
D
39
660g
8.0
9
D
40
400g
9.0
WWW.LESZCZ.PL WYNIKI ZAWODÓW
WYKRES WYNIKÓW WAGOWYCH
2012-07-21, Kamieniec - Maver Cup
A/1
820g (9.0)
A/2
2470g (5.0)
A/3
3080g (4.0)
A/4
1220g (8.0)
A/5
1660g (6.0)
A/6
4720g (2.0)
A/7
1320g (7.0)
A/8
4000g (3.0)
A/9
4940g (1.0)
B/12
6100g (3.0)
B/13
3580g (9.0)
B/14
4320g (8.0)
B/15
6240g (2.0)
B/16
4860g (6.0)
B/17
4830g (7.0)
B/18
4990g (5.0)
B/19
5440g (4.0)
B/20
9010g (1.0)
C/24
5030g (2.0)
C/25
4540g (3.0)
C/26
1630g (7.0)
C/27
5810g (1.0)
C/28
4190g (4.0)
C/29
2720g (5.0)
C/30
1540g (8.0)
C/31
840g (10.0)
C/32
1250g (9.0)
C/33
2250g (6.0)
D/35
3750g (4.0)
D/36
6740g (3.0)
D/37
7440g (2.0)
D/38
2650g (5.0)
D/39
660g (8.0)
D/40
400g (9.0)
D/41
2440g (6.0)
D/42
1560g (7.0)
D/43
7740g (1.0)