W3.CSS

Składki PZW 2023Znaczki PZW

Zapraszamy do koła wędkarskiego WWW.LESZCZ.PL.

Sprzedaż znaczków odbywa się w sklepie Leszcz przy ulicy Ślężańskiej 1 w Poznaniu.

Tutaj również można zdać egzamin na kartę wędkarską.

Możliwość płacenia kartą.

LP Rodzaj
składki
Składka
członkowska
(zł)
Wody
nizinne
(zł)
Ekwiwalent
za czyn
społeczny
(zł)

Suma
(zł)
1 Składka normalna 150 zł 340 zł 23zł 513zł
2 młodzież ucząca się 16-24lata 38zł 160 zł 23 zł 221 zł
3 mężczyźni powyżej 65 roku życia z minimum 10-lenim stażem w PZW
kobiety niezależnie od stażu
150zł 260 zł 23zł 433zł
4 Odznaczeni srebrną odznaką PZW 113 zł 220 zł 23 zł 356 zł
5 Odznaczeni złotą odznaką PZW 75zł 210 zł 23zł 308zł
6 Odznaczeni odznaką złotą z wieńcami PZW 38zł 110 zł 23 zł 171 zł
7 Niepełnosprawni 75zł 0 zł 0zł 75zł
8 Członek PZW - uczestnik do 16 roku życia 38zł 60 zł 0 zł 108 zł
9 Wpisowe 30 zł
10 Legitymacja członkowska 10 zł
11 Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską 70 zł
Znaczki PZW