autor strony: Tomasz Horemski
Logowanie    Kontakt    Komunikaty Klubowe    Sprzedaż wysyłkowa
Strona główna -                                                                                                                                                                                      Zawody przez nas organizowane
..............................................................................................................................................................................................................................
Podzia mieszanek wedug:
gatunku ryby
typu owiska
owiska
pracy
skadnika
autora

powierzchniowa - przy dnie - przy dnie - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie - powierzchniowa - przy dnie - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie - w toni - przy dnie, w toni - przy dnie, w toni - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie, w toni - przy dnie - przy powierzchni - przy dnie, w toni - przy powierzchni - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie - przy dnie, w toni - w toni - przy dnie, w toni - przy dnie, w toni - przy dnie - przy dnie -