www.leszcz.pl logo
STRONA GŁÓWNA     TERMINARZ    
Informacja o zawodach

Otwarta Liga Spławikowa
OLS I tura
k.Wojnowicki, Wojnowice 2018-03-24
data zawodów: 2018-03-24 k.Wojnowicki, Wojnowice

zbiórka: 07:00:00

zawody: Zawody otwarte
prawo startu:

organizator: Wil-Tech
kontakt: +48 782 887 893

startowe: 40
konto zostanie podane

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

REGULAMIN ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH OTWARTEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ (OLS) 1. Zawody są rozgrywane z wykorzystaniem obowiązujących przepisów zawartych w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 2. OLS składa się z cyklu 6-ciu jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu na dany rok. 3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy indywidualni po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału u organizatora. 4. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna. 5. Zawodnik zdobywa w danej turze zawodów tyle punktów ile wynosiło jego miejsce w sektorze. Jeśli zawodnik jest nieobecny w danej turze zawodów, uzyskuje ilość punktów wynikającą z ilości startujących w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1. 6. W całym cyklu zawodów zlicza się zawodnikowi sumę uzyskanych punktów w 5 turach, (odliczany jest automatycznie najsłabszy osiągnięty wynik z sześciu tur) 7. Niższy wynik decyduje o wyższej pozycji w klasyfikacji. Przy jednakowej sumie zdobytych punktów, decyduje waga łączna złowionych ryb (we wszystkich turach) a jeśli i ona jest równa to decyduje wyższe miejsce uzyskane w którejkolwiek turze zawodów. 8. W każdych zawodach cyklu wręczane będą: a. puchar za miejsca pierwsze miejsce w sektorze ufundowane przez Organizatora 9. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki ze wszystkich zawodów. a. Za zwycięstwo w całym cyklu OLS zawodnicy otrzymują puchary (miejsca 1-3) b. Zwycięzcy (1-3) otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane z części startowego odłożonego w całym cyklu OLS. Wśród zawodników którzy wystartowali we wszystkich 6 turach cyklu OLS zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez sponsorów. 10. Łowiska proponują organizatorzy OLS 11. Koszty organizacji zawodów: a. Koszt diet komisji sędziowskiej b. Puchary w kategorii indywidualnej c. Posiłek dla startujących d. Organizator ma obowiązek zapewnić co najmniej 4 sędziów (Główny + sektorowo-wagowi) 12. Opłata startowa za zawody wynosi 40 zł/turę. (przy łowiskach komercyjnych będzie obowiązywała dodatkowa opłata za łowisko w kwocie 10,00 zł ? dotyczy łowisk w Miejskiej Górce i Manieczkach). 13. Opłatę startową zawodnik uiszcza najpóźniej w dniu zawodów przed losowaniem stanowisk chyba, ze organizator poda inny termin wynikający z pełnego obsadzenia zawodów i wynikający kolejności zgłoszeń. Wtedy będzie obowiązywała wpłata na 7 dni przed zawodami na podane konto.Opis Łowiska

TabelaLISTA UCZESTNIKÓW:

Wilczyński Sylwester


Horemski Tomasz


Juskowiak Sylwester


SZCZEŚNIAK Marek


MIKOŁAJCZAK Roman


Zachariasz Marek


Psiarski Tomasz

Psiarski Tomasz
SZCZEŚNIAK Marek
Zachariasz Marek
Horemski Tomasz
Juskowiak Sylwester
MIKOŁAJCZAK Roman
Wilczyński Sylwester